Weź udział w loterii Foxy! Kup dowolny produkt Foxy i wygrywaj codziennie!

3Bee

Spółka Foxy zawarła z firmą 3Bee wieloletnią umowę mającą na celu ochronę pszczół i innych zapylaczy – prawdziwego symbolu bioróżnorodności, poprzez monitorowanie uli oraz tworzenie oaz nektarodajnych.

Pszczoły są podstawą życia na Ziemi.
Dzięki niestrudzonej pracy zapylania pszczoły i inne zapylacze zapewniają 1/3 światowej produkcji żywności, jak również egzystencję ponad 70% gatunków roślin na naszej planecie.

Jednak od kilku lat populacjom pszczół realnie grozi wyginięcie, a to pociągnęłoby za sobą niepowetowane szkody dla różnorodności biologicznej.  Zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów w rolnictwie przemysłowym, utrata naturalnych siedlisk, ale także obecność pasożytów, chorób bakterii zagrażają ich przetrwaniu, dlatego tak ważna jest jak najszybsza interwencja.

Spółka Foxy postawiła na ochronę pszczół i różnorodność biologiczną, wspierając włoską firmę 3Bee w ogólnoeuropejskim wieloletnim projekcie.
Firma 3Bee zajmuje się technologiami klimatycznymi i opracowuje 
inteligentne systemy monitorowania oraz diagnostyki zdrowia pszczół.

Technologia w służbie różnorodności biologicznej: po zainstalowaniu w ulach, specjalne systemy stale zbierają dane dotyczące stanu ula (takie jak temperatura, hałas, poziom wilgotności, masa miodu) i natychmiast udostępniają je pszczelarzom, zdalnie za pośrednictwem APLIKACJI na telefonie komórkowym.
W ten sposób można zapobiegać problemom i chorobom typowym dla uli.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stron: https://www.3bee.com

Dzięki temu projektowi z 3Bee Foxy wspiera działalność ponad 50 pszczelarzy z Włoch, Hiszpanii, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandi iwyposażając ich w ule technologiczne, które pozwalają im poprawić zdrowie i witalność pszczół, a jednocześnie monitorować za pomocą określonych czynników warunki otaczającego środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, na poziomie europejskim Foxy przyczyni się do ochrony 33 miliona pszczół.

Ponadto we Włoszech i Francji w pobliżu uli utworzono 21 oaz bioróżnorodności: posadzono 2100 rodzimych drzew o wysokim potencjale nektarowym, w celu przywrócenia naturalnych zbiorników nektaru, będącego podstawowym pożywieniem zapylaczy.

Chronionych jest 32 miliony pszczół

Posadzono 2100 drzew

Foxy dedykuje temu projektowi całą linię produków: Foxy Love the Bee, papier toaletowy i ręcznik kuchenny – papier, który kocha i chroni pszczoły!