Zobowiązanie do transparentności

Foxy – Twój świadomy wybór.

Dla Foxy transparentność oznacza udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, których każdy konsument używa na co dzień w domu.

Dla dla Ciebie i Twojej rodziny bardzo ważne jest podejmowanie świadomych decyzji, dlatego też firma Foxy zdecydowała się podawać bardziej szczegółowe informacje niż te, które są zwykle dostępne na podobnych produktach.

Tym samym od tego roku na opakowaniach wszystkich produktów Foxy pojawiło się wiele wskazówek, które jasno określają:

  • Certyfikat pochodzenia surowców
  • Specyfikacje techniczne i właściwości produktu
  • Skład i sposoby utylizacji opakowania

Certyfikat pochodzenia surowców.

Wszystkie produkty Foxy są produkowane z czystej, pierwotnej celulozy – na opakowaniu znajduje się certyfikat FSC lub PEFC.

Certyfikaty te gwarantują, że używana przez nas celuloza pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów oraz kontrolowanych źródeł.

FSC (Forest Stewardship Council) to międzynarodowa pozarządowa organizacja non-profit, która promuje odpowiedzialną gospodarkę leśną na całym świecie.

PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification scheme) to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które promuje i zarządza systemem certyfikacji dla zrównoważonej gospodarki leśnej.